0:00
0:00

הפרק 67

למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃
2 לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך׃
3 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃
4 ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃
5 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃
6 ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו׃
7 יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ׃