0:00
0:00

הפרק 47

למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃
2 כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃
3 ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃
4 יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה׃
5 עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר׃
6 זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃
7 כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
8 מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו׃
9 נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה׃