0:00
0:00

הפרק 95

לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃
2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃
3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃
4 אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו׃
5 אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃
6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃
7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃
8 אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃
10 ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11 אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃