0:00
0:00

הפרק 11

למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃
2 כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישרי לב׃
3 כי השתות יהרסון צדיק מה פעל׃
4 יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃
5 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
6 ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
7 כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃