0:00
0:00

הפרק 123

שיר המעלות אליך נשאתי את עיני הישבי בשמים׃
2 הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו׃
3 חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
4 רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃