0:00
0:00

הפרק 120

שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃
2 יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃
3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃
4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃
5 אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃
6 רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃
7 אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃