Psalm 68

Бурхан босож, дайснууд нь таран бутарч,Түүнийг үзэн ядагчид Түүний өмнөөс зугтаг.
2 Утаа замхардгийн адил тэднийг хөөгөөч.Лааны тос галын өмнө хайлдгийн адилХорон муу хүнийг Бурханы өмнө сөнөөгөөч.
3 Харин зөв шударга хүмүүсийг баярлуул. Тэднийг Бурханы өмнө баяр хөөр болго.Тэднийг баясалтайгаар баярлуул.
4 Бурханд дуул, Түүний нэрийг магтан дуулагтун.Цөлөөр явагч Түүнд дуугаа өргө.Түүний нэр бол ЭЗЭН. Түүний өмнө баярлан хөөрөгтүн.
5 Эцэггүй хүний эцэг нь, бэлэвсний шүүгч нь болӨөрийн ариун газартаа буй Бурхан юм.
6 Бурхан ганцаардагчид зориулан гэрийг бий болгодог.Тэрээр хоригдогсдыг сайн сайхан уруу дагуулдаг бөгөөдЗөвхөн тэрслэгчид л хуурай хагарсан газарт оршин суудаг.
7 Бурхан, Таныг Өөрийн хүмүүсийг манлайлан явахад,Мөн Таныг цөл дундуур жагсан явахадСела
8 Газар хөдөлжээ.Тэнгэрүүд ч бас Бурханы өмнө бороо дуслуулсан.Синаи уул өөрөө ч Израилийн Бурхан болох Бурханы өмнө ганхан хөдөлжээ.
9 Бурхан, Та элбэг баян бороог хайрласан.Та Өөрийн өвийг доройтоход нь бат бэх болгожээ.
10 Таны бүтээлүүд түүн дотор суурьшсан.Бурхан, Та Өөрийн сайнаар ядуусыг хангажээ.
11 Эзэн тушаал буулгадаг.Мэдээ тунхаглагч эмэгтэйчүүд олон байна.
12 “Их цэргүүдийн хаад зугтдаг, тэд зугтдаг бөгөөдГэрт үлдсэн эмэгтэй олзыг хуваана”.
13 Хонины хашаанд хэвтэх үедээ та нарМөнгөөр бүрсэн тагтааны жигүүр,Шижир алтаар бүрсэн өд нь мэт байдаг.
14 Төгс Хүчит Нэгэн тэнд хаадыг тараасан үедЗалмонд цас бударч байв.
15 Бурханы уул бол Башаны уул юм.Олон өндөр оргилтой уул бол Башаны уул юм.
16 Олон өндөр оргилтой уулс аа,Бурханы Өөрийн оршин суух газраа болгохыг хүссэн уул урууТа нар юунд атаархан харна вэ?Үнэхээр ЭЗЭН тэнд мөнхөд оршино.
17 Бурханы сүйх тэрэгнүүд мянгаараа, түм түмээр байдаг.Эзэн Синаид байгаатай адил тэдний дунд ариун байдал дотор байна.
18 Та өндөрт гарч, олзлогдогсдыг дагуулжээ.Та хүмүүсийн дунд бэлэг авсан,Тэрслэгчдээс ч авсан нь ЭЗЭН Бурхан тэнд оршин суухын тулд юм.
19 Өдөр бүр бидний ачааг үүрдэг Эзэн,Бидний аврал болох Бурхан магтагдах болтугай.Села
20 Бидний хувьд Бурхан бол авралын Бурхан юм.Үхлээс зайлах нь Эзэн болох БУРХАНых юм.
21 Үнэхээр Бурхан дайснуудынхаа толгойг,Гэмээ байнга үйлддэг хүний үстэй оройг бяц цохино.
22 Эзэн “Би тэднийг Башанаас авчирна.Би тэднийг далайн гүнээс буцааж гаргана.
23 Энэ нь хөл чинь тэднийг цусанд нь түйвээж,Нохдын чинь хэл дайснуудын чинь цуснаас хувь хүртэхийн тулд болой” гэв.
24 Бурхан, тэд Таны залран ирэхийг,Миний хаан болох миний Бурханы ариун газарт залран ирэхийг харсан.
25 Шагшуурга шажигнуулах бүсгүйчүүдийн дуундДуучин эхэлж, хөгжимчид дагав.
26 Израилиас ундран гардаг та нар аа,Их чуулганд Бурхан ЭЗЭНийг магтан дуулагтун!
27 Тэнд тэднийг удирддаг отгон Бениамин,Иудагийн ноёд өөрсдийн олон түмэнтэй,Зебулун ба Нафталийн ноёд тэнд байна.
28 Чиний Бурхан чамд хүчийг тушаав.Бидний төлөө үйлдэж байсан Бурхан, Та Өөрийн хүчийг харуулаач.
29 Иерусалим дахь Таны сүмээс болжХаад Танд бэлгүүдийг авчирна.
30 Хөл доороо мөнгөний өөдсийг гишгэлдэгЗэгсэн дундах араатнууд болонАрд түмнүүдийн тугалуудын дундах бухан сүргийг зэмлэ.Тэрээр дайнд баярлагч хүмүүсийг тараажээ.
31 Дээдсүүд Египетээс гарч ирнэ.Етиоп гараа Бурхан уруу хурдан сунгана.
32 Дэлхийн хаанчлалууд аа, Бурханд дуулагтун.Эзэнд магтан дуулагтун.Села
33 Эртний үеийн дээд тэнгэрүүдийг хөлөглөгч Түүнд дуулагтун.Харагтун, Тэрээр сүрлэг дуу хоолойгоор айлддаг.
34 Хүч чадлыг Бурханых гэж үз.Түүний сүр хүч Израилийн дээр,Түүний хүч чадал тэнгэрт байна.
35 Бурхан, Өөрийн ариун газраас Та сүрдмээр байна.Израилийн Бурхан Өөрөө хүмүүст хүч чадлыг өгдөг.Бурхан магтагдах болтугай!