Psalm 131

Өө, ЭЗЭН, зүрх минь бардам биш, нүд минь ч ихэмсэг биш юм.Би их үйлс,Эсвэл надад хэт хүнд зүйлсэд ч оролцдоггүй.
2 Би сэтгэлээ үнэхээр тайвшруулан чимээгүй болгосон.Хөхнөөс гарсан хүүхэд эхийнхээ тэвэрт байдаг шигСэтгэл минь миний дотор хөхнөөсөө гарсан хүүхэд мэт юм.
3 Израиль аа, өдгөөгөөс мөнхийн мөнхөдЭЗЭНд найдагтун!