Psalm 126

ЭЗЭН Сионы олзлогдогсдыг буцаан авчрах үедБид зүүдэлж байгаа хүмүүс шиг байсан билээ.
2 Тэгээд бидний ам инээдээр,Хэл маань баясалтай дуугаар дүүрсэн юм.Тэгээд тэд үндэстнүүдийн дунд“ЭЗЭН тэдний төлөө аугаа их зүйлийг үйлдсэн юм” гэв.
3 ЭЗЭН бидний төлөө аугаа их үйлсийг үйлдсэн юм.Бид баярлаж байна.
4 Өө, ЭЗЭН, бидний олзлогдогсдыгӨмнөдийн гол горхинууд шиг сэргээгээч.
5 Нулимс дуслуулан үр суулгагчидБаяртай дуу хөөртэйгөөр ургац хураах болно.
6 Үртэй уутаа үүрэн, уйлан цааш нааш явдаг хүнБагцалсан тариагаа авч ирэн, баясгалантай дуутайгаар заавал дахин ирнэ.