ТОДОРХОЙЛСОН ТОДОРХОЙД

Хэрэв та Библийн тодорхой сэдэв болон сэдвүүдийн талаар мэдэхийг хүсвэл энэ нь сайн эхлэл юм. Энэ нь Библийг уншиж ойлгох ёсгүй гэсэн үг биш юм. Энэ нь зөвхөн итгэл үнэмшилтэй үндсэн хэсгүүдээ санахад бидэнд тусалдаг бөгөөд тодорхой асуудлууд болон магадгүй яаралтай нөхцөлд урам зориг, хүч чадлыг олж авахад бидэнд тусалдаг. Сэдэв бүрийн хувьд хуудасны дээд талд байгаа аудио файлыг уншиж, сонсохын тулд доорх аль нэгээс сонгоно уу.