Psalm 149

ЭЗЭНийг магтагтун!ЭЗЭНд шинэ дууг,Бурханлаг хүмүүсийн чуулганд Түүний магтаалыг дуулагтун.
2 Израиль өөрийн Бүтээгчдээ баярлагтун.Сионы хөвгүүд өөрсдийн Хаандаа баярлагтун.
3 Бүжиг бүжиглүүлэн тэднээр Түүний нэрийг магтуул.Хэнгэрэг болон ятга хөгжмөөр, тэднээр Түүнийг магтуул.
4 Учир нь ЭЗЭН Өөрийн хүмүүсээр бахддаг.Тэрээр зовогч хүмүүсийг авралаар үзэсгэлэнтэй болгоно.
5 Бурханлаг хүмүүсийг алдрын дунд баясуул.Тэднийг орон дээр нь ч баясгалантайгаар дуулуул.
6 Тэдний аманд Бурханы дээд магтаалуудыг,Гарт нь хос иртэй илд байлга.
7 Энэ нь үндэстнүүдээс өшөө авчАрд түмнүүдийг яллахын тулд,
8 Тэдний хаадыг гинжээр гинжилжНоёдыг нь төмөр дөнгөөр тушихын тулд,
9 Бичигдсэн шүүлтийг тэдэнд гүйцэтгэхийн тулд болой.Энэ бол Түүний бүх бурханлаг хүмүүст хүндэтгэл юм.ЭЗЭНийг магтагтун!