Psalm 133

Харагтун, ах дүүсийн хувьд хамтдаа нэгдмэлээр амьдрах ньХичнээн сайхан, хичнээн тааламжтай вэ!
2 Энэ нь сахал дээгүүр,Аароны сахал дээгүүр доошоо урсан,Хувцасных нь захаар доошоо урсаж буйТолгой дээрх үнэ цэнэтэй тостой адил юм.
3 Энэ нь Сионы уулс дээр буудагХермоны шүүдэртэй адил юм.Учир нь тэнд ЭЗЭН ерөөлийг тушаасан бөгөөдТэр нь мөнхийн амь билээ.