ԵՍԱՅԵԱՅ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Գլուխ 15

Մովաբին պատգամը։ Յիրաւի Մովաբին Ար քաղաքը գիշերով յարձակում կրեց ու կործանուեցաւ. Յիրաւի Մովաբին Կիր քաղաքը գիշերով յարձակում կրեց ու կործանուեցաւ։
2 Անիկա տաճարն ու Դեբոն Եւ բարձր տեղերը ելաւ լալու համար։ Մովաբ պիտի ողբայ Նաբաւի ու Մեդաբայի համար։ Անոր բոլոր գլուխները կնտակ պիտի ըլլան, Ամէն մօրուք պիտի կտրուի։
3 Անոր փողոցներուն մէջ քուրձ պիտի հագնին, Անոր տանիքներուն ու հրապարակներուն մէջ Ամէնքը պիտի ողբան ու լան,
4 Եսեբոնն ու Եղէաղէն պիտի աղաղակեն։ Անոնց ձայնը մինչեւ Յասսա պիտի լսուի։ Անոր համար Մովաբին սպառազէնները պիտի կոծեն, Իրենց հոգին պիտի խռովուի։
5 Իմ սիրտս Մովաբին համար պիտի աղաղակէ։ Անոր փախստականները երեք տարեկան երինջի պէս մինչեւ Սեգովը պիտի փախչին. Քանզի Ղուիթին զառիվերէն լալով պիտի ելլեն, Վասն զի Որոնայիմի ճամբան կոտորածի աղաղակ պիտի հանեն։
6 Քանզի Նեմերիմին ջուրերը կ’աւրուին, Քանզի խոտը կը չորնայ, կանանչ խոտը կը հատնի Ու կանանչեղէն չի մնար։
7 Անոր համար իրենց ստացած հարստութիւնը Ու բոլոր պահածնին ուռիներուն ձորը պիտի տանին.
8 Քանզի աղաղակը շրջապատեց Մովաբին սահմանը։ Անոր ողբը՝ մինչեւ Եգլայիմ, Անոր ողբը մինչեւ Բերելիմ հասաւ։
9 Քանզի Դեմոնին ջուրերը արիւնով պիտի լեցուին. Քանզի Դեմոնին վրայ աւելի չարիք Ու Մովաբէն ազատուածներուն Ու երկրին մնացորդին վրայ առիւծներ պիտի ղրկեմ։