Fejezet 85

Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. (85:2)

Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségébõl való foglyokat.
2 (85:3) Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.
3 (85:4) Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.
4 (85:5) Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!
5 (85:6) Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?
6 (85:7) Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?
7 (85:8) Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
8 (85:9) Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.
9 (85:10) Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.
10 (85:11) Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
11 (85:12) Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.
12 (85:13) Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.
13 (85:14) Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján.