Fejezet 45

Az éneklõmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesrõl. (45:2)

Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: mûvem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.
2 (45:3) Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.
3 (45:4) Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsõségedet és ékességedet.
4 (45:5) És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.
5 (45:6) Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.
6 (45:7) Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.
7 (45:8) Szereted az igazságot, gyûlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
8 (45:9) Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.
9 (45:10) Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felõl királyné áll ofiri aranyban.
10 (45:11) Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.
11 (45:12) Szépségedet a király kivánja; hiszen urad õ, hódolj hát néki!
12 (45:13) Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked.
13 (45:14) Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.
14 (45:15) Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szûzek vonulnak utána, az õ társnõi; néked hozzák õket.
15 (45:16) Bevezetik õket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.
16 (45:17) Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed õket fejedelmekké mind az egész földön.
17 (45:18) Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékrõl nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek!