Fejezet 38

Dávid zsoltára emlékeztetõül. (38:2)

Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
2 (38:3) Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
3 (38:4) Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
4 (38:5) Mert bûneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erõm felett.
5 (38:6) Megsenyvedtek, megbûzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
6 (38:7) Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
7 (38:8) Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
8 (38:9) Erõtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserûsége miatt jajgatok.
9 (38:10) Uram, elõtted van minden kívánságom, és nincs elõled elrejtve az én nyögésem!
10 (38:11) Szívem dobogva ver, elhágy erõm, s szemem világa - az sincs már velem.
11 (38:12) Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
12 (38:13) De tõrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
13 (38:14) De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
14 (38:15) És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
15 (38:16) Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
16 (38:17) Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
17 (38:18) És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig elõttem van.
18 (38:19) Sõt bevallom bûneimet, bánkódom vétkem miatt.
19 (38:20) De ellenségeim élnek, erõsödnek; megsokasodtak hazug gyûlölõim,
20 (38:21) És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
21 (38:22) Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tõlem!
22 (38:23) Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!