Fejezet 20

Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. (20:2)

Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
2 (20:3) Küldjön néked segítséget a szent helyrõl; és a Sionból támogasson téged.
3 (20:4) Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égõáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
4 (20:5) Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
5 (20:6) Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
6 (20:7) Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja õt szent egeibõl jobbjának segítõ erejével.
7 (20:8) Ezek szerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg.
8 (20:9) Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
9 (20:10) Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.