Fejezet 8

Az éneklõmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. (8:2)

Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsõségedet.
2 (8:3) A csecsemõk és csecsszopók szájával erõsítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyûlölködõt és bosszúállót elnémítsd.
3 (8:4) Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
4 (8:5) Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
5 (8:6) Hiszen kevéssel tetted õt kisebbé az Istennél, és dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt!
6 (8:7) Úrrá tetted õt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
7 (8:8) Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is;
8 (8:9) Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár.
9 (8:10) Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!