Fejezet 46

Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. (46:2)

Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
2 (46:3) Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:
3 (46:4) Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.
4 (46:5) Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.
5 (46:6) Az Isten õ közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.
6 (46:7) Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.
7 (46:8) A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.
8 (46:9) Jõjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön;
9 (46:10) Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tûzben.
10 (46:11) Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.
11 (46:12) A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.