Fejezet 62

Az éneklõmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára. (62:2)

Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tõle van az én szabadulásom.
2 (62:3) Csak õ az én kõsziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.
3 (62:4) Meddig támadtok még egy ember ellen; meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dûlõ kerítés ellen?
4 (62:5) Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék õt le méltóságából; szeretik a hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela.
5 (62:6) Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tõle van reménységem.
6 (62:7) Csak õ az én kõsziklám és szabadulásom; õ az én oltalmam, azért nem rendülök meg.
7 (62:8) Istennél van szabadulásom és dicsõségem; az én erõs kõsziklám, az én menedékem Istenben van.
8 (62:9) Bízzatok õ benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki elõtte szíveteket; Istn a mi menedékünk. Szela.
9 (62:10) Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a fõembernek fiai; ha mérõserpenyõbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél.
10 (62:11) Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek; a vagyonban, ha nõ, ne bizakodjatok;
11 (62:12) Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.
12 (62:13) Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az õ cselekedete szerint!