Fejezet 13

Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. (13:2)

Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tõlem?
2 (13:3) Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?
3 (13:4) Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;
4 (13:5) Hogy ne mondja ellenségem: meggyõztem õt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.
5 (13:6) Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
6 (TEXT OMITTED)