Fejezet 21

Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. (21:2)

Uram, a te erõsségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
2 (21:3) Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
3 (21:4) Sõt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
4 (21:5) Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkévalót és végtelent.
5 (21:6) Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
6 (21:7) Sõt áldássá tetted õt örökké, megvidámítottad õt színed örömével.
7 (21:8) Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
8 (21:9) Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet.
9 (21:10) Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket.
10 (21:11) Gyümölcsüket kiveszted e földrõl, és magvokat az emberek fiai közül.
11 (21:12) Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
12 (21:13) Mert meghátráltatod õket, íved húrjait arczuknak feszíted.
13 (21:14) Emelkedjél fel Uram, a te erõddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!