Fejezet 84

Az éneklõmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára. (84:2)

Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
2 (84:3) Kivánkozik, sõt emésztõdik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élõ Isten felé.
3 (84:4) A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
4 (84:5) Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
5 (84:6) Boldog ember az, a kinek te vagy erõssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
6 (84:7) Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai esõ.
7 (84:8) Erõrõl erõre jutnak, míg megjelennek Isten elõtt a Sionon.
8 (84:9) Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
9 (84:10) Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
10 (84:11) Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
11 (84:12) Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
12 (84:13) Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.