Fejezet 81

Az éneklõmesternek, a gittithre. Aszáfé. (81:2)

Örvendezzetek Istennek, a mi erõsségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!
2 (81:3) Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörû hárfát cziterával együtt.
3 (81:4) Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;
4 (81:5) Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.
5 (81:6) Bizonyságul tette õ a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam.
6 (81:7) Megszabadítottam a tehertõl az õ vállát, kezei megmenekültek a kosártól.
7 (81:8) A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.
8 (81:9) Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!
9 (81:10) Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten elõtt meg ne hajolj!
10 (81:11) Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földérõl: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
11 (81:12) De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.
12 (81:13) Ott hagytam azért õt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.
13 (81:14) Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna!
14 (81:15) Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.
15 (81:16) Az Úrnak gyûlölõi hízelegnének néki, és örökkévaló volna az õ idejök.
16 (81:17) És õ megelégítené õt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!