Fejezet 70

Az éneklõmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre. (70:2)

Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!
2 (70:3) Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek; riadjanak vissza és gyalázat érje õket, a kik bajomat kivánják.
3 (70:4) Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
4 (70:5) Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten!
5 (70:6) Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késsél!