Fejezet 83

Ének; Aszáf zsoltára. (83:2)

Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!
2 (83:3) Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyûlölõid fejöket emelik.
3 (83:4) Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szõnek.
4 (83:5) Ezt mondják: Jertek, veszessük el õket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!
5 (83:6) Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:
6 (83:7) Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok;
7 (83:8) A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt.
8 (83:9) Az asszir is szövetkezett velök, segítõjévé lettek a Lót fiainak. Szela.
9 (83:10) Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!
10 (83:11) A kik elvesztek vala Endornál, és a föld szemetjévé lõnek.
11 (83:12) Tedd õket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjökkel,
12 (83:13) A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!
13 (83:14) Én Istenem! Tedd õket olyanokká, a milyen a porfelhõ, és a milyen a polyva a szél elõtt;
14 (83:15) Olyanokká, mint a tûz, a mely meggyújtja az erdõt, és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket.
15 (83:16) Így kergesd õket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd õket!
16 (83:17) Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet!
17 (83:18) Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak,
18 (83:19) Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.