Fejezet 47

Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. (47:2)

Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
2 (47:3) Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.
3 (47:4) Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
4 (47:5) Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsõségét, a kit szeret. Szela.
5 (47:6) Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr.
6 (47:7) Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!
7 (47:8) Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.
8 (47:9) Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az õ szentségének trónján.
9 (47:10) Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos õ igen!