Fejezet 51

Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára; (51:2)

Mikor õ hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. (51:3) Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bûneimet!
2 (51:4) Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimbõl tisztíts ki engemet;
3 (51:5) Mert ismerem az én bûneimet, és az én vétkem szüntelen elõttem forog.
4 (51:6) Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid elõtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
5 (51:7) Ímé én vétekben fogantattam, és bûnben melengetett engem az anyám.
6 (51:8) Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensõmben bölcseségre tanítasz engem.
7 (51:9) Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
8 (51:10) Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
9 (51:11) Rejtsd el orczádat az én vétkeimtõl és töröld el minden álnokságomat.
10 (51:12) Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erõs lelket újítsd meg bennem.
11 (51:13) Ne vess el engem a te orczád elõl, és a te szent lelkedet ne vedd el tõlem.
12 (51:14) Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
13 (51:15) Hadd tanítsam a bûnösöket a te útaidra, hogy a vétkezõk megtérjenek hozzád.
14 (51:16) Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.
15 (51:17) Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.
16 (51:18) Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égõáldozatban sem gyönyörködöl.
17 (51:19) Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet oh Isten nem veted meg!
18 (51:20) Tégy jól a te kegyelmedbõl a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kõfalait.
19 (51:21) Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai; az égõ és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.