Fejezet 61

Az éneklõmesternek hangszerre: Dávidé. (61:2)

Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.
2 (61:3) E föld szélérõl kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok.
3 (61:4) Mert te vagy az én menedékem, s erõs tornyom az ellenség ellen.
4 (61:5) Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.
5 (61:6) Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelõinek örökségét megadtad nékem.
6 (61:7) Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékrõl nemzedékre nyujtsd.
7 (61:8) Isten elõtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hûségedet rendeld ki, hogy õrizzék meg õt.
8 (61:9) Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon.