Fejezet 80

Az éneklõmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára. (80:2)

Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
2 (80:3) Efraim, Benjámin és Manasse elõtt támaszd fel a te hatalmadat, és jõjj el, hogy szabadíts meg minket!
3 (80:4) Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
4 (80:5) Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
5 (80:6) Könyhullatásnak kenyerével éteted õket, s könyhullatások árjával itatod meg õket.
6 (80:7) Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenégeink csúfkodnak rajtunk.
7 (80:8) Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
8 (80:9) Égyiptomból szõlõt hozál ki, kiûzéd a pogányokat és azt elültetéd.
9 (80:10) Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
10 (80:11) Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten czédrusfái.
11 (80:12) Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
12 (80:13) Miért rontottad el annak gyepûit, hogy szaggathassa minden járókelõ?
13 (80:14) Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
14 (80:15) Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekbõl és lásd és tekintsd meg e szõlõtõt!
15 (80:16) És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
16 (80:17) Elégett a tûzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
17 (80:18 Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerõsítettél magadnak,
18 (80:19 Hogy el ne térjünk tõled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.
19 (80:20) Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!