Fejezet 60

Az éneklõmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; (60:2)

Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. (60:3) Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
2 (60:4) Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
3 (60:5) A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
4 (60:6) Adtál a téged félõknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
5 (60:7) Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
6 (60:8) Az õ szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
7 (60:9) Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelõm.
8 (60:10) Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
9 (60:11) Kicsoda vezet engem az erõs városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
10 (60:12) Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
11 (60:13) Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
12 (60:14) Istennel gyõzedelmet nyerünk, s õ tapodja el ellenségeinket.