Fejezet 76

Az éneklõmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. (76:2)

Ismeretes az Isten Júdában, nagy az õ neve Izráelben.
2 (76:3) Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
3 (76:4) Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
4 (76:5) Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
5 (76:6) Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat aluszszák, és minden hõs kezének ereje veszett.
6 (76:7) A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
7 (76:8) Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád elõtt, mikor haragszol?
8 (76:9) Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
9 (76:10) Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
10 (76:11) Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat.
11 (76:12) Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik õ körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
12 (76:13) Mert a fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.