Fejezet 65

Az éneklõmesternek; zsoltár; Dávid éneke. (65:2)

Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.
2 (65:3) Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
3 (65:4) Bûneim erõt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
4 (65:5) Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
5 (65:6) Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
6 (65:7) A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
7 (65:8) A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
8 (65:9) Félnek is jeleidtõl a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
9 (65:10) Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
10 (65:11) Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesõvel meglágyítod azt, termését megáldod.
11 (65:12) Megkoronázod az esztendõt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
12 (65:13) Csepegnek a puszta legelõi és a halmokat vígság övezi.
13 (65:14) A legelõk megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.