0:00
0:00

Kapitola 92

Žalm a píseň, ke dni sobotnímu. (92:2)

Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
2 (92:3) Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
3 (92:4) Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.
4 (92:5) Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.
5 (92:6) Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.
6 (92:7) Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,
7 (92:8) Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
8 (92:9) Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.
9 (92:10) Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti.
10 (92:11) Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.
11 (92:12) I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.
12 (92:13) Spravedlivý jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se.
13 (92:14) Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.
14 (92:15) Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou,
15 (92:16) Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.