0:00
0:00

Kapitola 67

Přednějšímu z kantorů na neginot, žalm k zpívání. (67:2)

Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad námi, Sélah,
2 (67:3) Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.
3 (67:4) I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.
4 (67:5) Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.
5 (67:6) I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.
6 (67:7) Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh náš;
7 (67:8) Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země.