0:00
0:00

Kapitola 117

Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.
2 Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.