0:00
0:00

Kapitola 11

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (11:2)

Hospodina doufám, kterakž tedy říkáte duši mé: Uleť s hory své jako ptáče?
2 (11:3) Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem. Psa
3 (11:4) Ale těmi usilováními zkaženi budou; nebo spravedlivý co učinil?
4 (11:5) Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.
5 (11:6) Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího nepravost nenávidí duše jeho.
6 (11:7) Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice bude částka kalicha jejich.
7 (11:8) Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého oči jeho patří.