0:00
0:00

Kapitola 120

Píseň stupňů.

K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem,a vyslyšel mne.
2 Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka lstivého.
3 Coť prospěje, aneb coť přidá jazyk lstivý,
4 Podobný k střelám přeostrým silného,a k uhlí jalovcovému?
5 Běda mně, že pohostinu býti musím v Mešech, a přebývati v saláších Cedarských.
6 Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.
7 Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji.