0:00
0:00

Kapitola 61

Přednímu z kantorů na neginot, Davidův. (61:2)

Slyš, ó Bože, volání mé, pozoruj modlitby mé.
2 (61:3) Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.
3 (61:4) Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele.
4 (61:5) Buduť bydliti v stánku tvém na věky, schráním se v skrýši křídel tvých. Sélah.
5 (61:6) Ty jsi zajisté, Bože, vyslyšel žádosti mé, dal jsi dědictví bojícím se jména tvého.
6 (61:7) Ke dnům krále více dnů přidej, ať jsou léta jeho od národu do pronárodu,
7 (61:8) Ať bydlí na věky před tváří Boží; milosrdenství a pravdu nastroj, ať ho ostříhají.
8 (61:9) A tak žalmy zpívati budu jménu tvému na věky, a sliby své plniti budu den po dni.