0:00
0:00

Kapitola 114

Když vycházel Izrael z Egypta, a rodina Jákobova z národu jazyka cizího,
2 Byl Juda posvěcením jeho, Izrael panováním jeho.
3 To když vidělo moře, uteklo, Jordán nazpět se obrátil.
4 Hory poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata.
5 Coť bylo, ó moře, že jsi utíkalo? Jordáne, že jsi nazpět se obrátil?
6 Ó hory, že jste poskakovaly jako skopci, pahrbkové jako jehňata?
7 Pro přítomnost Panovníka třásla jsem se já země, pro přítomnost Boha Jákobova,
8 Kterýž obrací i tu skálu v jezero vod, a škřemen v studnici vod.