0:00
0:00

Kapitola 8

Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův. (8:2)

Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.
2 (8:3) Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.
3 (8:4) Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:
4 (8:5) Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?
5 (8:6) Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.
6 (8:7) Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:
7 (8:8) Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,
8 (8:9) Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.
9 (8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!