0:00
0:00

Kapitola 150

Halelujah. Chvalte Boha silného pro svatost jeho, chvalte jej pro rozšíření síly jeho.
2 Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho.
3 Chvalte jej zvukem trouby, chvalte jej na loutnu a citaru.
4 Chvalte jej na buben a píšťalu, chvalte jej na husle a varhany.
5 Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvučné.
6 Všeliký duch chval Hospodina. Halelujah.