0:00
0:00

Mlango 87

Msingi wake upo Juu ya milima mitakatifu.
2 Bwana ayapenda malango ya Sayuni Kuliko maskani zote za Yakobo.
3 Umetajwa kwa mambo matukufu, Ee Mji wa Mungu.
4 Nitataja Rahabu na Babeli Miongoni mwao wanaonijua. Tazama Filisti, na Tiro, na Kushi; Huyu alizaliwa humo.
5 Naam, mintarafu Sayuni itasemwa, Huyu na huyu alizaliwa humo. Na Yeye Aliye juu Ataufanya imara.
6 Bwana atahesabu, awaandikapo mataifa, Huyu alizaliwa humo.
7 Waimbao na wachezao na waseme, Visima vyangu vyote vimo mwako.