Κεφάλαιο 99

Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει, ας τρέμουν οι λαοί· αυτός που κάθεται επάνω στα χερουβείμ, ας σειστεί η γη.
2 Ο Κύριος είναι μεγάλος στη Σιών, και είναι υψηλός σε όλους τούς λαούς.
3 Ας δοξολογούν το μεγάλο και φοβερό όνομά σου, επειδή είναι άγιο·
4 και τη δύναμη του βασιλιά, που αγαπάει δικαιοσύνη. Εσύ διόρισες την ευθύτητα, εσύ έκανες κρίση και δικαιοσύνη στον Ιακώβ.
5 Υψώνετε τον Κύριο τον Θεό μας, και προσκυνείτε στο υποπόδιο των ποδιών του· επειδή, είναι άγιος.
6 Ο Μωυσής και ο Ααρών ανάμεσα στους ιερείς του, και ο Σαμουήλ ανάμεσα σ' αυτούς που επικαλούνται το όνομά του, επικαλούνταν τον Κύριο, κι αυτός τούς εισάκουγε.
7 Μιλούσε σ' αυτούς από στύλο νεφέλης· φύλαξαν τα μαρτύριά του, και τα προστάγματα, που τους έδωσε·
8 Κύριε Θεέ μας, εσύ τους εισάκουγες· έγινες σ' αυτούς Θεός συγχωρητικός, όμως και εκδικητής για τις πράξεις τους.
9 Υψώνετε τον Κύριο τον Θεό μας, και προσκυνείτε στο βουνό του το άγιο· επειδή, ο Κύριος ο Θεός μας είναι άγιος.