Κεφάλαιο 87

Ψαλμός ωδής για τους γιους τού Κορέ.

ΤΟ θεμέλιό του είναι στα άγια βουνά.
2 Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες τής Σιών, περισσότερο από όλα τα σκηνώματα του Ιακώβ.
3 Ένδοξα μιλήθηκαν για σένα, πόλη τού Θεού. (Διάψαλμα).
4 Θα αναφέρω τη Ραάβ, και τη Βαβυλώνα, ανάμεσα σ' εκείνους που με γνωρίζουν· δες, η Παλαιστίνη, και η Τύρος, μαζί με την Αιθιοπία· αυτός γεννήθηκε εκεί.
5 Και για τη Σιών θα πουν: Αυτός και εκείνος γεννήθηκε σ' αυτή· και ο ίδιος ο Ύψιστος θα τη στερεώσει.
6 Ο Κύριος θα αριθμήσει, όταν καταγράψει τούς λαούς, ότι αυτός γεννήθηκε εκεί. (Διάψαλμα).
7 Και οι ψάλτες, καθώς και οι παίκτες των οργάνων, θα λένε: Όλες οι πηγές μου είναι σε σένα.