Κεφάλαιο 48

Τραγούδι ψαλμού για τους γιους τού Κορέ.

ΜΕΓΑΣ είναι ο Κύριος, και άξιος αίνεσης σε υπερβολικό βαθμό στην πόλη τού Θεού μας, στο βουνό τής αγιότητάς του.
2 Ωραίο κατά τη θέση, χαρά ολόκληρης της γης, είναι το βουνό Σιών, προς τα πλάγια του Βορρά· η πόλη τού μεγάλου Βασιλιά.
3 Ο Θεός στα παλάτια της γνωρίζεται ως προπύργιο.
4 Επειδή, δέστε, οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν· διάβηκαν μαζί.
5 Αυτοί, μόλις είδαν, θαύμασαν· ταράχτηκαν, και έφυγαν με βιασύνη.
6 Τρόμος τούς έπιασε εκεί· πόνοι σαν τη γυναίκα που γεννάει.
7 Με ανατολικόν άνεμο συντρίβεις τα πλοία τής Θαρσείς.
8 Καθώς ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη τού Κυρίου των δυνάμεων, στην πόλη τού Θεού μας· ο Θεός θα τη θεμελιώσει για πάντα. (Διάψαλμα).
9 Θεέ, μελετούμε το έλεός σου στο μέσον τού ναού σου.
10 Θεέ, σύμφωνα με το όνομά σου, έτσι και η αίνεσή σου, είναι μέχρι τα πέρατα της γης· το δεξί σου χέρι είναι γεμάτο με δικαιοσύνη.
11 Ας ευφραίνεται το βουνό Σιών, ας αγάλλονται οι θυγατέρες τού Ιούδα, για τις κρίσεις σου.
12 Κυκλώστε τη Σιών, και περιτριγυρίστε την· αριθμήστε τούς πύργους της.
13 Βάλτε την προσοχή σας στα περιτειχίσματά της· περιεργαστείτε τα παλάτια της· για να το διηγείστε σε μεταγενέστερη γενεά·
14 επειδή, αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μας στον αιώνα τού αιώνα· αυτός θα μας οδηγεί μέχρι τον θάνατο.