Κεφάλαιο 128

Ωδή των Αναβαθμών.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ καθένας που φοβάται τον Κύριο, που περπατάει στους δρόμους του.
2 Επειδή, θα τρως από τον κόπο των χεριών σου· μακάριος θα είσαι, και ευτυχία σε σένα.
3 Η γυναίκα σου θα είναι σαν εύκαρπη άμπελος, στα πλάγια του σπιτιού σου· οι γιοι σου σαν νεόφυτα ελιόδεντρων, ολόγυρα στο τραπέζι σου.
4 Δέστε, έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο.
5 Ο Κύριος θα σε ευλογήσει από τη Σιών, και θα δεις το καλό τής Ιερουσαλήμ όλες τις ημέρες τής ζωής σου·
6 και θα δεις γιους των γιων σου· ειρήνη επάνω στον Ισραήλ.