Κεφάλαιο 122

Ωδή των Αναβαθμών, του Δαβίδ.

ΕΥΦΡΑΝΘΗΚΑ όταν μου είπαν: Ας πάμε στον οίκο τού Κυρίου.
2 Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες σου, Ιερουσαλήμ·
3 Ιερουσαλήμ, που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί.
4 Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές, οι φυλές τού Κυρίου, σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου.
5 Επειδή, εκεί τέθηκαν θρόνοι για κρίση, οι θρόνοι τής οικογένειας του Δαβίδ.
6 Ζητάτε την ειρήνη τής Ιερουσαλήμ· ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν.
7 Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αφθονία στα παλάτια σου.
8 Ένεκα των αδελφών μου, και των πλησίον μου, θα λέω τώρα: Ειρήνη σε σένα!
9 Ένεκα του οίκου τού Κυρίου τού Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου.