Κεφάλαιο 43

ΘΕΕ, κρίνε με, και δίκασε τη δίκη μου ενάντια σε ανόσιο έθνος· ελευθέρωσέ με από άνθρωπο απάτης και ανομίας·
2 επειδή, εσύ είσαι ο Θεός τής δύναμής μου· γιατί με απέβαλες; Γιατί περπατάω σκυθρωπός από την κατάθλιψη του εχθρού;
3 Στείλε το φως σου και την αλήθεια σου· αυτά ας με οδηγούν· ας με φέρουν στο βουνό τής αγιότητάς σου, και στα σκηνώματά σου.
4 Τότε, θα μπω μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού, στον Θεό, την ευφροσύνη τής αγαλλίασής μου· και θα σε δοξολογώ με κιθάρα, ω Θεέ, ο Θεός μου.
5 Γιατί είσαι περίλυπη, ψυχή μου; Και γιατί ταράζεσαι μέσα μου; Έλπισε στον Θεό· επειδή, ακόμα θα τον υμνώ· αυτός είναι η σωτηρία τού προσώπου μου, και ο Θεός μου.