Κεφάλαιο 129

Ωδή των Αναβαθμών.

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ με πολέμησαν από τη νιότη μου, ας πει τώρα ο Ισραήλ·
2 πολλές φορές με πολέμησαν από τη νιότη μου· αλλά, δεν υπερίσχυσαν εναντίον μου.
3 Οι γεωργοί αροτρίασαν επάνω στις πλάτες μου· έσυραν μακρινά τα αυλάκια τους.
4 Δίκαιος, όμως, είναι ο Κύριος· κατέκοψε τα σχοινιά των ασεβών.
5 Ας ντροπιαστούν, και ας στραφούν προς τα πίσω, όλοι εκείνοι που μισούν τη Σιών.
6 Ας γίνουν όπως το χορτάρι στις ταράτσες, που, πριν ξεριζωθεί, ξεραίνεται·
7 από το οποίο ο θεριστής δεν γεμίζει το χέρι του, ούτε αυτός που δένει τα χειρόβολα στον κόρφο του·
8 ώστε, οι διαβάτες δεν θα πουν: Ευλογία Κυρίου επάνω σας· σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου.